Castell Morlais

Darganfod Castell Morlais

EDI EI ADEILADU YN WREIDDIOL TUA 1270. A’I DDAL AM GYFNOD GAN WRTHRYFELWYR!

Yn edrych draw tuag at Drefechan mae Castell Morlais.

Adeiladwyd y castell yn wreiddiol tua 1270 gan Iarll Caerloyw ac Arglwydd Morgannwg Gilbert de Clare ar dir yr hawliwyd gan Humphrey de Bohun – diweddwyd y gwrthdaro yn dilyn Brwydr Maes y Faenor yn 1291.

Daliwyd y castell am gyfnod, dair blynedd yn ddiweddarach gan wrthryfelwyr o Gymru yn ystod Gwrthryfel y Cymry yn y drydedd ganrif ar ddeg. Yn dilyn buddugoliaeth Edward y Iaf yn erbyn y gwrthryfelwyr, distrywiodd rannau o’r castell i’w rwystro rhag cael ei ddefnyddio fel cadarnle byth eto.

Mae gweddillion y castell yn brin ond mae’r gell gladdu sydd wedi goroesi yn awgrym o fawredd y safle.

  • Castell Morlais
  • Castell Morlais
  • Castell Morlais
  • Castell Morlais

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022