Cronfa Ddŵr Ponsticill

Darganfod Cronfa Ddŵr Ponsticill

Agorwydd Cronfa Ddŵr brydferth Pontsticill neu Gronfa Ddŵr Taf Fechan yn wreiddiol ym 1927 er mwy darparu dŵr i’r rhan helaeth o Gymoedd De Cymru.

Mae’r ochr 110 troedfedd o uchder yn dal yn ôl 15,400 megalitr o ddŵr.

Mae’r gronfa ddŵr yn boblogaidd â morwyr https://www.mtsc.org.uk/index.html, pysgotwyr https://www.mtaa.co.uk/ a phobl sydd am fwynhau picnic.

Tir Claddu Taf Fechan – Capel Bethlehem

Agorodd Capel Annibynnol Bethlehem, sydd bellach wedi ei foddi gan Gronfa Pontsticill ei drysau ar Chwefror y 4 ydd  1829. Y gweinidog cyntaf oedd  William David, cyn pregethwr lleyg ar Gapel  Ynysgau. Am 90 mlynedd bu’r gynulleidfa fechan ond llewyrchus hon yn cwrdd, ond erbyn 1913 gyda’r bwriad i adeiladu'r gronfa ym Mhontsticill, symudwyd y cwrdd i ganol pentref Pontsticill. Cynhaliwyd gwasanaeth cloi yn yr hen Gape lar Fedi’r 14 eg  1925 ac agorwyd y capel newydd.

Erbyn 1968, gyda’r gynulleidfa yn gostwng gwerthwyd y capel at ddefnydd preifat.

Mae adfeilion enigmatig yr hen gapel yn codi o dro i dro wrth i lefel y dŵr ostwng ar adegau o sychder.

Symudwyd y rhan fwyaf o’r claddedigaethau  i dir claddu newydd wedi ei ddarparu gan Fwrdd Dŵr Taf Fechan  ym Mhontsticill, Faenor yn 1926.

  • Cronfa Ddŵr Ponsticill

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Pryd yn y Pwll

Pryd yn y Pwll/Dine in The Mine: bwyty gyda thema pwll glo yn agor yn nhref y dreftadaeth haearn

Mae bwyty poblogaidd, The Mine, Cwmgwrach wedi agor ei ddrysau ym Merthyr Tudful- yn atgof o dreftadaeth ddiwydiannol y dref, mwyn na 100 mlynedd ers cau…

A wnaethoch chi weld y bennod wych hon o Coast and Country ar ITV? Roedd yn cynnwys BikePark Cymru wedi’i osod yng ngogoniant Coed Gethin. Os na, dilynwch y ddolen hon.

ITC Coast and Country S9 Ep17

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr

Mae ein canllaw ymwelwyr 2020 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.