Pont Sgiw Rhydycar

Darganfod Pont Sgiw Rhydycar

Dechreuwyd adeiladu Rheilffordd Cwm Nedd ym 1847 i gysylltu Merthyr Tudful â phorthladdoedd Castell Nedd ac Abertawe a gorffennwyd ar y gwaith i Ferthyr ym 1853. Peiriannydd y rheilffordd oedd Isambard Kingdom Brunel (1806-1859). Roedd ‘Pont Sgiw Rhydycar’ yn cludo’r rheilffordd ar dir uchel ar draws Camlas Sir Forgannwg, sef Llwybr Taf yn awr.

Mae’r Adeilad Gradd II Rhestredig yn Nhroed-y-Rhiw ym Merthyr Tudful wedi ei restri fel pont reilffordd anarferol a phwysig gan y peiriannydd rheilffordd blaengar yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 

  • Pont Sgiw Rhydycar
  • Pont Sgiw Rhydycar
  • Pont Sgiw Rhydycar
  • Pont Sgiw Rhydycar

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

Merthyr Tudful wedi ei enwi ymysg y 10 uchaf fel lleoliad gwyliau Pasg 2022

Mae sector dwristiaeth Merthyr Tudful yn ffynnu ar ôl y pandemig ac wedi ei enwi ymysg y 10 uchaf fel lleoliad gwyliau'r Pasg hwn yn ôl Airbnb.

Mae’r safle rhentu gwyliau wedi enwi ein Bwrdeistref Sirol gyda Prestatyn a Chaerfyrddin fel y lleoliadau …