Y Pwll Glas yng Nghwm Glais

Darganfod Y Pwll Glas yng Nghwm Glais

Y Pwll Glas yng Nghwm Glais

Gyferbyn y llwybr Taf o dan Draphont Pontsarn ger Castell Morlais mae Ceunant y Taf Fechan. Mae hwn , fel un o’r rhannau mwyaf prydferth wedi ei ddiogelu fel rhan o Warchodfa Natur Taf Fechan, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Cwm Taf Fechan.

Mae’r rhan odidog yma yn arwain trwy droadau a sianeli cul wrth i’r afon lifo a disgyn a throelli i’r Pwll Glas.

Mae llwybrau ar ddwy ochr y Ceunant gan greu rhan o lwybr cylchog 3.7 milltir. Mae’r ardal yn frith o olion diwydiannol y gorffennol, gan gynnwys gweddillion chwarel galchfaen a melinau ŷd a phandai.


Tarddle’r Taf Fechan yw’r ardal o dan gopaon uchaf Bannau Brycheiniog - Pen y Fan a Chorn Du Pen y Fan and Corn Du. Mae’n troelli ffordd trwy’r mynyddoedd gan lifo trwy bedair cronfa ddŵr pert cyn ymuno â’r Taf Fawr yn y cymer yng Nghefn Coed. Mae yna’n teithio ymlaen trwy dref Merthyr Tudful ac ymlaen i Gaerdydd.

 

  • Y Pwll Glas yng Nghwm Glais
  • Y Pwll Glas yng Nghwm Glais

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022