Twnnel Trevithick

Darganfod Twnnel Trevithick

Ar 21 Chwefror 1804, roedd Merthyr yn dyst i’r daith locomotif trên cyntaf un wrth i ‘Locomotif Penydarren,’ Richard Trevithick deithio i lawr trwy Bentrebach ac ymlaen i Abercynon.

Ni chafodd Trevithick ei fri haeddiannol fel cynllunydd locomotif stêm cyntaf y byd ond mae’r safle hwn ym Merthyr Tudful yn rhan o lwybr treftadaeth, naw milltir o hyd ac mae’n pasio trwy gynefinoedd amrywiol ac yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, beicio, cadeiriau olwyn neu farchogaeth.

  • Twnnel Trevithick
  • Twnnel Trevithick
  • Twnnel Trevithick
  • Twnnel Trevithick
  • Twnnel Trevithick

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Cynllun meistr’ Cyfarthfa yn derbyn cefnogaeth oddi wrth y Cyngor

Cynllun meistr’ Cyfarthfa yn derbyn cefnogaeth oddi wrth y Cyngor

Rhoddodd cynghorwyr Merthyr Tudful eu cefnogaeth unfrydol i gynllun meistr i drawsnewid Castell a Pharc Cyfarthfa a’r ardal amgylchynol yn brif atyniad i ymwelwyr ac amgueddfa yn seiliedig ar dreftadaeth ddiwydiannol fyd enwog y dref.

Mae penderfynia…

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

 

Mae Canolfan Summit Rock UK wedi ennill gwobr twristiaeth de-ddwyrain Cymru ar gyfer y ‘Darparwr Gweithgaredd Rhanbarthol Gorau.’ Mae’r hen bwll glo wedi cael ei drawsnewid yn gyrchfan unigryw ac mae yno dros 20 o wahanol weithgareddau antur hyffor…