Siopa a ManwerthuMae merthyr wedi ei lleoli’n ddelfrydol yng nghanol Ardal y Cymoedd ac mae’n cael ei hystyried yn un o leoliadau siopa pwysicaf ardal De Cymru. Mae yma gymysgedd berffaith o siopau cadwyn genedlaethol, siopau drudfawr, siopau boutique unigryw a marchnadoedd traddodiadol, mae gan Ferthyr rywbeth i apelio at anghenion siopa pawb. . . mwynhewch.

 Canol y Dref Merthyr Tudful

Canol y Dref Merthyr Tudful

Canol y Dref: Mae’r Stryd Fawr, sydd wedi cael ei hadfywio’n ddiweddar yn cynnwys nifer o siopau cadwyn adnabyddus yn ogystal â nifer o siopau ecscliwsif,  canolfannau manwerthu, ‘Ardal y Caffis,’ a’r…


Farchnad

Marchnadoedd: Mae yma dair prif farchnad sy’n gweithredu yng nghanol Tref Merthyr Tudful a Marchnad Dan Do ar lawr gyntaf Canolfan Siopa Santes Tudful.

Marchnad Stryd pob Dydd Mawrth a Dydd Sadwrn yn …

Farchnad

Trago Merthyr Tudful

Trago Merthyr Tudful

Mae gan Trago Merthyr Tudful dros 200,000 troedfedd sgwâr o ofod manwerthu, yn ogystal â warws, ffyrdd mewnol a meysydd parcio. Mae nwyddau’n cynnwys Carpedi, Dodrefn, Ceginau sydd wedi eu gosod yn ba…


Parc Siopa Cyfarthfa

Siopau a mwy o siopau ym Mharc Siopa Cyfarthfa

Sicrhewch eich bod yn dod i Barc Siopa Cyfarthfa i wneud y gorau o’ch siopa. Dewch o hyd i amrywiaeth o siopau o ffasiwn i eitemau ar gyfer y tŷ, offer t…

Parc Siopa Cyfarthfa

Canolfan Siopa St Tudful

Canolfan Siopa St Tudful

Mae Canolfan Siopa St Tudful, sy’n lleoliad di-draffig lled-gysgodol, yn cynnig rhyw 50 o siopau, yn cynnwys llawer o siopau cenedlaethol a nifer o fusnesau annibynnol nodedig. Uwchlaw, mae’r farchnad…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2023