Parc Siopa Cyfarthfa

Darganfod Parc Siopa Cyfarthfa

Parc Siopa Cyfarthfa: yn darparu siopau amrywiol sy'n cynnig ffasiwn, iechyd a harddwch, electroneg, nwyddau i’r cartref a’r ardd, a chynhyrchion chwaraeon a hamdden, ynghyd â dewis o fwytai/caffis. Mae dros 1,450 o leoedd parcio ar y safle, gan gynnwys parcio i'r anabl a pharcio sy’n gyfeillgar i blant. Rydym wedi ein hardystio gan y cynllun “Park Mark”.

  • Parc Siopa Cyfarthfa
image

Cyfarthfa Shopping Park Swansea Road Merthyr Tydfil South Wales CF48 1HY
info@cyfarthfashopping.com

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022