Canol y Dref Merthyr Tudful

Darganfod Canol y Dref Merthyr Tudful

Canol y Dref: Mae’r Stryd Fawr, sydd wedi cael ei hadfywio’n ddiweddar yn cynnwys nifer o siopau cadwyn adnabyddus yn ogystal â nifer o siopau ecscliwsif,  canolfannau manwerthu, ‘Ardal y Caffis,’ a’r ‘Arena Digwyddiadau’ tebyg i Sgwâr Penderyn a Llys Janice Rowland. Mae yma ddwy ganolfan siopa dan do yn y dref sef Canolfan Siopa Santes Tudful ac Arcêd y Bannau sy’n cysylltu’r Stryd Fawr â’r Orsaf Drenau. 

http://www.welovemerthyr.co.uk/public/businesses_category/Shopping#sthash.WGYcn1gk.dpbs

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022