Canolfan Siopa St Tudful

Darganfod Canolfan Siopa St Tudful

Mae Canolfan Siopa St Tudful, sy’n lleoliad di-draffig lled-gysgodol, yn cynnig rhyw 50 o siopau, yn cynnwys llawer o siopau cenedlaethol a nifer o fusnesau annibynnol nodedig. Uwchlaw, mae’r farchnad dan do yn cynnig amrywiaeth wych o gynnyrch ac anrhegion. Efallai mai’r stondinwr enwocaf yw Chris Jones, sy’n honni iddo ddysgu Jamie Oliver sut i wneud pice bach (Welsh cakes). Mae’n gwneud ac yn gwerthu mwy na 1,000 o bice bach bob dydd. Fe wnaeth y cogydd enwog gynnwys y rysáit yn ei lyfr, Jamie’s Great Britain.
Gydol y flwyddyn, mae Canolfan Siopa St Tudful yn trefnu marchnad undydd reolaidd ar y cyd â menter siopau a busnesau We Love Merthyr – cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y manylion diweddaraf.

Explore

Canolfan Siopa St Tudful

  • Canolfan Siopa St Tudful
  • Canolfan Siopa St Tudful
  • Canolfan Siopa St Tudful
  • Canolfan Siopa St Tudful
  • Canolfan Siopa St Tudful
  • Canolfan Siopa St Tudful
  • Canolfan Siopa St Tudful

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022