Trago Merthyr Tudful

Darganfod Trago Merthyr Tudful

Mae gan Trago Merthyr Tudful dros 200,000 troedfedd sgwâr o ofod manwerthu, yn ogystal â warws, ffyrdd mewnol a meysydd parcio. Mae nwyddau’n cynnwys Carpedi, Dodrefn, Ceginau sydd wedi eu gosod yn barod, Dillad ac Esgidiau, Canolfan Arddio, Llyfrau, Adrannau Chwaraeon a Hamdden, Goleuadau, DIY, Ystafelloedd Ymolchi, Anifeiliaid Anwes a Marchogaeth, Rhoddion, Dodrefn Meddal, Siop Wnïo, Offer Cartref, Nwyddau Cartref, Iechyd a Harddwch, Glanhau’r Cartref . . .a llawer mwy!!   

  • Trago Merthyr Tudful
  • Trago Merthyr Tudful

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022