Parc Manwerthu Cyfarthfa

Darganfod Parc Manwerthu Cyfarthfa

Parc Manwerthu Cyfarthfa: Mae Parc Manwerthu Cyfarthfa mewn lleoliad perffaith ger ffordd ddeol yr A470 ac mae’n gartref i rai o gwmnïau siopa mwyaf y wlad. Mae mewn man cyfleus sy’n cynnig digonedd o le parcio am ddim ac oriau agor hwyr sy’n atyniadol i bawb; yn enwedig y rheini ohonoch sydd wrth eich boddau’n siopa.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf