Farchnad

Darganfod Farchnad

Marchnadoedd: Mae yma dair prif farchnad sy’n gweithredu yng nghanol Tref Merthyr Tudful a Marchnad Dan Do ar lawr gyntaf Canolfan Siopa Santes Tudful., Marchnad Stryd pob Dydd Mawrth a Dydd Sadwrn yn y brif Stryd Fawr a Marchnad Ffermwyr ar Ddydd Gwener cyntaf pob mis sy’n cynnwys cynhyrchwyr bwydydd lleol a chrefftau.  

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf