Canol y Dref Merthyr Tudful

Darganfod Canol y Dref Merthyr Tudful

Canol y Dref: Mae’r Stryd Fawr, sydd wedi cael ei hadfywio’n ddiweddar yn cynnwys nifer o siopau cadwyn adnabyddus yn ogystal â nifer o siopau ecscliwsif,  canolfannau manwerthu, ‘Ardal y Caffis,’ a’r ‘Arena Digwyddiadau’ tebyg i Sgwâr Penderyn a Llys Janice Rowland. Mae yma ddwy ganolfan siopa dan do yn y dref sef Canolfan Siopa Santes Tudful ac Arcêd y Bannau sy’n cysylltu’r Stryd Fawr â’r Orsaf Drenau. 

http://www.welovemerthyr.co.uk/public/businesses_category/Shopping#sthash.WGYcn1gk.dpbs

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf