Trago

Darganfod Trago

Mae gan Trago Merthyr Tudful dros 200,000 troedfedd sgwâr o ofod manwerthu, yn ogystal â warws, ffyrdd mewnol a meysydd parcio. Mae nwyddau’n cynnwys Carpedi, Dodrefn, Ceginau sydd wedi eu gosod yn barod, Dillad ac Esgidiau, Canolfan Arddio, Llyfrau, Adrannau Chwaraeon a Hamdden, Goleuadau, DIY, Ystafelloedd Ymolchi, Anifeiliaid Anwes a Marchogaeth, Rhoddion, Dodrefn Meddal, Siop Wnïo, Offer Cartref, Nwyddau Cartref, Iechyd a Harddwch, Glanhau’r Cartref . . .a llawer mwy!!   

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf