Rhywbeth gwahanolBeth bynnag y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae Merthyr Tudful ei gynnig y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi!

Ymgollwch yn ein hanes neu beth am ddarganfod pa ran oedd gan eich cyndeidiau yn ein gorffennol. Ewch drwy dudalennau’r cyfrifiad neu gofrestrau’r plwyfi a llawer iawn rhagor yn un o’n llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ddod i wybod beth sydd yn mynd ymlaen ledled yr ardal drwy ymweld ag un o wefannau’n partneriaid yn Visit Southern Wales and The Valley / Ymweld â De Cymru a’r Cymoedd Hanes Teulu

Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mu…


Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o…

Twristiaeth Eglwys

Y Cymoedd - Calon ac Enald Cymru

Y Cymoedd - Calon ac Enald Cymru

Y Cymoedd yn gan bartneriaid o ymgyrch farchnata’r Cymoedd. Y nod yw annog mwy o’r trigolion lleol ac ymwelwyr i ymweld â’r ardal a dysgu mwy am y llu o atyniadau, gweithgareddau, straeon treftadaeth …


Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn hyrwyddo pobl a thirwedd eiconig Cymoedd y De, gan weithio gyda phartneriaid i sicrhau’r buddion amgylcheddol a chymdeithasol mwyaf posibl i gymunedau lleol ac i gene…


Hanes Teulu

Croeso i Wales Outdoors and Wales Guided Tours, cartref Taith Gerdded Sgydau Bannau Brycheiniog, Teithiau Cerdded Tywys yng Nghymru a theithiau ymweld â Chestyll, Amgueddfeydd, Profiadau ac wrth gwrs …

Hanes Teulu

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024