Rhywbeth gwahanol

Beth bynnag y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae Merthyr Tudful ei gynnig y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi!

Hanes Teulu

Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mu…

Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o…

Twristiaeth Eglwys
Y Cymoedd - Calon ac Enald Cymru

Y Cymoedd - Calon ac Enald Cymru

Y Cymoedd yn gan bartneriaid o ymgyrch farchnata’r Cymoedd. Y nod yw annog mwy o’r trigolion lleol ac ymwelwyr i ymweld â’r ardal a dysgu mwy am y llu o atyniadau, gweithgareddau, straeon treftadaeth …