Trysori ein Llwybrau - Cerdded, Seiclo, Marchogaeth a Rhedeg

Mae yma filltiroedd o lwybrau godidog, llwybrau camlesi a llwybrau hanesyddol sydd yn addas ar gyfer pob gallu ac oed. Merthyr Tudful yw’r gyrchfan berffaith os ydych yn mwynhau bod allan yn yr awyr agored.

 

 

Mae cyfres o lwybrau yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol sydd yn crisialu hanes yr ardal a’i harddwch naturiol. Os hoffech stopio yn un o’n hatyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd anhygoel, mae gan Ferthyr bob dim i chi!

Taith Taf – Llwybr NCN 8

Taith Taf – Llwybr NCN 8

Mae Taith Taf yn mynd â chi ar daith 55 milltir o Fae Caerdydd i dref farchnad, hardd Aberhonddu a hynny drwy galon pentrefi hanesyddol Merthyr Tudful.

Mae rhan Merthyr Tudful o Daith Taf (Rhwydwaith…

Llwybrau Addas i’r Teulu

Rydym wedi casglu rhai o’ch hoff deithiau sydd y Addas ar gyfer Teuluoedd. Gallwch gerdded, rhedeg, seiclo, marchogaeth neu sgipio arnynt!

Maent wedi cael eu dewis am eu bod yn:

  • Fyr ac yn gymharol wa…
Llwybrau Addas i’r Teulu
Llwybrau Canol Tref Merthyr Tudful

Llwybrau Canol Tref Merthyr Tudful

Dilynwch yn ôl traed arwyr y dref

Mae cyfres o deithau cerdded byrion wedi cael eu datblygu trwy CaruMerthyr. Maent yn cyfuno ymarfer corff tyner â dysgu a theithiau thematig o amgylch y dref. Byddant…

Y Llwybr Celtaidd - NCN Llwybr 4

Rhwydwaith seiclo penodedig yw’r Llwybr Celtaidd sy’n rhychwantu dwyrain, de a gorllewin Cymru. Mae’r daith, sy’n bennaf yn ddi-draffig, yn cwmpasu rhai o olygfeydd mwyaf amrywiol y wlad o borth dwyre…

Y Llwybr Celtaidd  - NCN Llwybr 4
Taith Trevithick - NCN RLlwybr  477

Taith Trevithick - NCN RLlwybr 477

Llwybr Trevithick – cerddwch drwy hanes gyda phrydferthwch natur o’ch cwmpas.  

Mae Llwybr Trevithick, sy’n dechrau yng nghalon Merthyr Tudful, yn dathlu taith arloesol cyntaf ‘Oes Stêm’ ym 1804 ac ma…

Lwybr Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46

Rhan o lwybr prydferth 92 milltir di-draffig yn bennaf o Bromsgrove i Gastell Nedd.

Mae Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46 drwy Ferthyr Tudful yn dilyn Taith Taf dros Draphontydd Cefn Coed a Phontsarn …

Lwybr Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46
Taith Gerdded Gylchol Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Taith Gerdded Gylchol Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Mae’r warchodfa natur yn ardal sy’n ymestyn am 2.5km ac yn geunant o galchfaen coediog lle mae Afon Taf Fechan yn llifo rhwng pontydd Pontsarn a Chefn Coed i’r gogledd o Fe…

Llwybr y Tri Pharc

Mae rhan o’r Llwybr Celtaidd, sef ‘Llwybr y Tri Pharc’, yn cynnwys tri o barciau darluniaidd Cymru.

Gan ddechrau ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi, bydd y llwybr yn eich tywys dros ddyfrffordd restredig no…

Llwybr y Tri Pharc
Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Mae’r llwybr yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Summit Rock UK rhwng pentrefi Trelewis a Bedlinog. Mae tri llwybr cylchol o wahanol bellteroedd I d…