Trysori ein Llwybrau - Cerdded, Seiclo, Marchogaeth a Rhedeg

Mae yma filltiroedd o lwybrau godidog, llwybrau camlesi a llwybrau hanesyddol sydd yn addas ar gyfer pob gallu ac oed. Merthyr Tudful yw’r gyrchfan berffaith os ydych yn mwynhau bod allan yn yr awyr agored.

Mae cyfres o lwybrau yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol sydd yn crisialu hanes yr ardal a’i harddwch naturiol. Os hoffech stopio yn un o’n hatyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd anhygoel, mae gan Ferthyr bob dim i chi!

Taith Taf – Llwybr NCN 8

Taith Taf – Llwybr NCN 8

Mae Taith Taf yn mynd â chi ar daith 55 milltir o Fae Caerdydd i dref farchnad, hardd Aberhonddu a hynny drwy galon pentrefi hanesyddol Merthyr Tudful.

Mae rhan Merthyr Tudful o Daith Taf (Rhwydwaith…

Llwybrau Addas i’r Teulu

Rydym wedi casglu rhai o’ch hoff deithiau sydd y Addas ar gyfer Teuluoedd. Gallwch gerdded, rhedeg, seiclo, marchogaeth neu sgipio arnynt!

Maent wedi cael eu dewis am eu bod yn:

  • Fyr ac yn gymharol wa…
Llwybrau Addas i’r Teulu
Llwybrau Canol Tref Merthyr Tudful

Llwybrau Canol Tref Merthyr Tudful

Dilynwch yn ôl traed arwyr y dref

Mae cyfres o deithau cerdded byrion wedi cael eu datblygu trwy CaruMerthyr. Maent yn cyfuno ymarfer corff tyner â dysgu a theithiau thematig o amgylch y dref. Byddant…

Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd

Hen gwrs dŵr yw Dyfrffos Cyfarthfa, tua 1000m o hyd o’i ffynhonnell ar lannau Taf Fechan i Lyn Cyfarthfa ac fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol i gludo dŵr i’r gwaith haearn hefyd.

Adeiladwyd yr hen Dramffo…

Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd
Y Llwybr Celtaidd  - NCN Llwybr 4

Y Llwybr Celtaidd - NCN Llwybr 4

Rhwydwaith seiclo penodedig yw’r Llwybr Celtaidd sy’n rhychwantu dwyrain, de a gorllewin Cymru. Mae’r daith, sy’n bennaf yn ddi-draffig, yn cwmpasu rhai o olygfeydd mwyaf amrywiol y wlad o borth dwyre…

Taith Trevithick - NCN RLlwybr 477

Llwybr Trevithick – cerddwch drwy hanes gyda phrydferthwch natur o’ch cwmpas.  

Mae Llwybr Trevithick, sy’n dechrau yng nghalon Merthyr Tudful, yn dathlu taith arloesol cyntaf ‘Oes Stêm’ ym 1804 ac ma…

Taith Trevithick - NCN RLlwybr  477
Lwybr Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46

Lwybr Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46

Rhan o lwybr prydferth 92 milltir di-draffig yn bennaf o Bromsgrove i Gastell Nedd.

Mae Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46 drwy Ferthyr Tudful yn dilyn Taith Taf dros Draphontydd Cefn Coed a Phontsarn …

Taith Gerdded Gylchol Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Mae’r warchodfa natur yn ardal sy’n ymestyn am 2.5km ac yn geunant o galchfaen coediog lle mae Afon Taf Fechan yn llifo rhwng pontydd Pontsarn a Chefn Coed i’r gogledd o Fe…

Taith Gerdded Gylchol Gwarchodfa Natur Taf Fechan
Llwybr y Tri Pharc

Llwybr y Tri Pharc

Mae rhan o’r Llwybr Celtaidd, sef ‘Llwybr y Tri Pharc’, yn cynnwys tri o barciau darluniaidd Cymru.

Gan ddechrau ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi, bydd y llwybr yn eich tywys dros ddyfrffordd restredig no…

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Mae’r llwybr yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Summit Rock UK rhwng pentrefi Trelewis a Bedlinog. Mae tri llwybr cylchol o wahanol bellteroedd I d…

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr
Gwarchodfeydd Natur

Gwarchodfeydd Natur

Penmoaelallt

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Mae’r ardal yn goetir Calchfaen naturiol sydd o bwysig…

Coedtir Gethin & Pwll Webber

Gyda dros dros 850 hectar o dir braf Coedtir Gethin yw cartref Bike Park Wales.

O fewn ardal eang o geodtir sy’n ymestyn 1,364 hectar rhwng Merthyr Tudful ac Aberdâr gallwch weld Pwll Webber.Ymysg nif…

Coedtir Gethin & Pwll Webber
Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas

Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas

Gellir mynd ar gylchdaith drwy Bont-y-Gwaith a Mynwent y Crynwyr o Gefn Glas gan ddefnyddio Llwybrau Taf a Trevithick. Mae’r copa yn arwain at garn posib ar safle’r hen bwynt trig.

Uwchlaw’r A470, i’r…

Gwarchodfeydd Natur - Cilsanws

Gwarchodfeydd Natur Cilsanws

Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr a’r Cylch yw perchnogion Gwarchodfa Natur Cilsanws ac mae’n gwbl agored i chi allu ei harchwilio a’i mwynhau.  

Mae ambell ffordd wahanol …

Gwarchodfeydd Natur - Cilsanws
Gwarchodfeydd Natur - Penmoelallt

Gwarchodfeydd Natur - Penmoelallt

Penmoaelallt

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Mae’r ardal yn goetir Calchfaen naturiol sydd o bwysi…

Llwybr troed Cronfa Llwyn Onn

Llwybr troed Cronfa Llwyn Onn

Mae’r llwybr cylchog 3.4k ar lan y gronfa yn gymysgedd o arogl y goedwig fythwyrdd a seiniau tawel y dŵr dwfn glas.  

Adeiladwyd cronfa Llwyn Onn yn 1956, yn 150 acer hi…

Llwybr troed Cronfa Llwyn Onn
Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Wedi ei lleoli oddi ar yr A470, bum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, saif Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghalon…