Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd

Darganfod Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd

Hen gwrs dŵr yw Dyfrffos Cyfarthfa, tua 1000m o hyd o’i ffynhonnell ar lannau Taf Fechan i Lyn Cyfarthfa ac fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol i gludo dŵr i’r gwaith haearn hefyd.

Adeiladwyd yr hen Dramffordd, sy’n rhedeg islaw’r Dyfrffos, ar silff a naddwyd ar wyneb y graig i gludo calchfaen gan dram a cheffyl o Chwarel Gurnos i Waith Haearn Cyfarthfa. Mae rhodfa o goed yno bellach y gallwch ei dilyn ac oddi yno weld waliau’r Dyfrffos uwch eich pen.

   

Mae Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd yn un o gyfres o lwybrau sydd yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol ac sydd yn crisialu hanes yr ardal ac sydd y cynnig milltiroedd ar filltiroedd o harddwch naturiol. Os ydych am stopio yn un o’r atyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd ysblennydd, mae rhywbeth ym Merthyr i bawb.

Links

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 

 

Ramblers Cymru- Dewch i wybod rhagor am Ramblers Cymru drwy glicio ar y ddolen, isod.

 Wales Ramblers

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022