Llwybrau Addas i’r Teulu

Darganfod Llwybrau Addas i’r Teulu

Rydym wedi casglu rhai o’ch hoff deithiau sydd y Addas ar gyfer Teuluoedd. Gallwch gerdded, rhedeg, seiclo, marchogaeth neu sgipio arnynt!

Maent wedi cael eu dewis am eu bod yn:

  • Fyr ac yn gymharol wastad
  • Hawdd cael mynediad iddynt
  • Parcio wrth ymyl
  • Agos at gyfleusterau
  • Ambell lwybr yn bennaf yn ddi-draffig
Brochures

 

Rydym wedi creu mapiau newydd a phecynnau gwybodaeth er mwyn ceisio esbonio’r dirwedd y byddwch yn teithio drwyddi a’i manteision. Gallwch ddod i wybod rhagor am y fflora a’r ffawna a dysgu am hanes nifer o’r safleoedd treftadaeth. Lawr-lwythwch eich taflenni gwybodaeth yma.

 Fflora and Ffawna                                          Treftadaeth a Straeon Coll

Fflora a Ffawna  

 

Gwybodaeth

Gobeithio y byddwch yn mwynhau Llwybr Taf, pa fodd bynnag yr ydych wedi dewis teithio ond cofiwch eich bod yn teithio mewn modd cyfrifol. Edrychwch ar ôl eich hun, eich gilydd a’r amgylchedd. Lawr-lwythwch eich taflenni gwybodaeth yma.

 Llesiant Meddwl                                 Mwynhau Natur yn Gyfrifol             Heicio’n Ddiogel

          

 

Map - choose and download your map today

Os ydych awydd trio pedair hoff daith ar gyfer y teulu, lawr-lwythwch eich map, ewch i ôl pob dim ac amdani!

  

 

 Individual Route Maps. Download below.

1. Cefn Coed Llwbr Taith Taf                                             2. Merthyr Tudful - Aber-fan

 Cefn Coed llwybr Taith Taf Merthyr Tydful  - Aber-fan

3. Taith Gerdded o gwmpas yr afon.                      4. Taith Gerdded Canolfan Summit Centre

                    Taith Gerdded Canolfan Summit Centre

 

 

Apiau

Edrychwch ar yr ap Straeon Coll newydd er mwyn i chi ddysgu am y cofebau y byddwch yn eu pasio ar eich taith a llawer, llawer mwy. Ar gael yn fuan yma i’w lawr-lwytho. 

  

Use the QR codes below to download the LOST Stories app.

App for Android                                             App for Apple

 

Videos

Mae’n fideo diweddaraf yn dal mawredd y daith dros Draphont Cefn.

 

Links

Tudalen Dolenni

Dewch o hyd i ragor o Deithiau Cerdded sydd yn Addas i Deuluoedd drwy ddilyn y dolenni canlynol - 

Parc Rhanbarthol y Cymoedd – I Deuluoedd

 

 

Ramblers Cymru – Llwybrau Cerdded i Deuluoedd

 

Y Cynllun Llwybrau

Mae’r Cynllun Llwybrau yn brosiect partneriaeth Ewropeaidd a sefydlwyd ar sail Dynodwyr Perfformiad Allweddol economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Bydd yn datblygu technolegau a systemau dyfeisgar er mwyn cofnodi gweithgaredd y llwybrau ac yn datblygu cynlluniau i reoli’r llwybrau’n gynaliadwy. 

Bydd y Cynllun Llwybrau yn mesur effeithiau cymdeithasol ac economaidd a ddaw yn sgil buddsoddi a hyrwyddo llwybrau mewn ardaloedd sydd yn gyfoethog eu treftadaeth. Nod y prosiect yw creu dangosfwrdd a thargedu ymwelwyr yn ddigidol er mwyn cynyddu’r niferoedd o dwristiaid.

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022