Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Darganfod Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Wedi ei lleoli oddi ar yr A470, bum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, saif Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghalon prydferthwch Fforest Fawr ac mae’n fan cychwyn i deithiau cerdded, llwybrau beicio mynydd i seiclwyr iau a llwybr cwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a bygis.

Dewiswch o amrywiaeth o lwybrau cerdded, llwybrau darganfod a llwybrau cerfluniau anifeiliaid. Mae cyfeirbwyntiau o ddechrau hyd ddiwedd y llwybrau cerdded. Edrychwch allan am y panel gwybodaeth ar ddechrau pob llwybr.

Mae nifer o ardaloedd picnic tu allan yng Ngarwnant yn ogystal â chaffi, ardal chwarae i blant a digon o leoedd parcio. Gallwch brynu trwydded bysgota ar gyfer y cronfeydd lleol yma hefyd. Am fwy o wybodaeth ewch at Welsh Water.

   

 

  • Garwnant – Llwybrau Cerdded, Llwybrau Darganfod a Llwybrau Cerfluniau Anifeiliaid.

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022