Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas

Darganfod Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas

Gellir mynd ar gylchdaith drwy Bont-y-Gwaith a Mynwent y Crynwyr o Gefn Glas gan ddefnyddio Llwybrau Taf a Trevithick. Mae’r copa yn arwain at garn posib ar safle’r hen bwynt trig.

Uwchlaw’r A470, i’r gogledd o Fynwent y Crynwyr, mae Brathiad y Cawr yn fwlch mawr, dramatig ar y gorwel a gafodd ei chwarelu o ben crib hen bwll a chwarel Cefn Glas.

Gellir gweld golygfeydd godidog o Gymoedd Taf a Chynon o’r copa yn ogystal â llinell hen Gamlas Sir Forgannwg.

  • Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas
  • Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas
  • Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr yng Nghefn Glas

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022