Llwybr troed Cronfa Llwyn Onn

Darganfod Llwybr troed Cronfa Llwyn Onn

Llwybr troed Cronfa Llwyn Onn

Mae’r llwybr cylchog 3.4k ar lan y gronfa yn gymysgedd o arogl y goedwig fythwyrdd a seiniau tawel y dŵr dwfn glas.  

Adeiladwyd cronfa Llwyn Onn yn 1956, yn 150 acer hi yw’r mwyaf o’r tair cronfa yng Nghwm y Taf Fawr.

Mae’r dŵr helaeth yn gynefin gwych ar gyfer bywyd gwyllt fel dyfrgwn, gwyachod yddfgoch, hwyaid llygad aur, hwyaid danheddog a chwtieir.

Mae’n le poblogaidd i bysgotwyr. Gellir prynu trwydded yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant gerllaw yn ogystal â phaned a theisen.

 

Brochures

Gobeithio y gwnewch fwynhau Taith Taf, pa fodd bynnag y dewiswch deithio ond cofiwch eich bod yn teithio’n gyfrifol. Edrychwch ar ôl eich hun, eraill a’ch amgylchedd. Lawr-lwythwch eich taflennu gwybodaeth, isod.

 Llesiant Meddwl                                 Mwynhau Natur yn Gyfrifol             Heicio’n Ddiogel

          

 

Map - choose and download your map today

Ti ddarganfod mwy am lwybrau lawrlwythwch y map isod -

 

Os ydych yn teithio trwy Ferthyr Tudful ar hyd Taith Taf (o’r de i’r gogledd,) lawr-lwythwch ein map diweddaraf er mwyn eich cynorthwyo

Taith Taff  Directions Map

Links

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 Natural Resources Wales Countryside Code

Rhwydwaith Llwybrau beicio Sustrans – Llwybr 8 – Merthyr Tudful i Aberhonddu. Cliciwch isod er mwyn cael gwybod rhagor am y rhwydweithiau seiclo trwy Gymru a’r DU.

Ramblers Cymru- Dewch i wybod rhagor am Ramblers Cymru drwy glicio ar y ddolen, isod.

 Wales Ramblers

 

Mae Taith Taf yn un o gyfresi o lwybrau sydd yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol ac sydd yn crisialu hanes yr ardal ac sydd y cynnig milltiroedd ar filltiroedd o harddwch naturiol. Os ydych am stopio yn un o’r atyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd ysblennydd, mae rhywbeth ym Merthyr i bawb.

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022