Gwarchodfeydd Natur

Darganfod Gwarchodfeydd Natur

Penmoaelallt

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Mae’r ardal yn goetir Calchfaen naturiol sydd o bwysigrwydd mawr yn sgil presenoldeb rhywogaeth brin iawn o’r Gerddinen Wen. Dim ond ar un safle arall y medrwch ddod o hyd i Gerddinen y Darren Fach neu’r Sorbus leyana. Gellir dod o hyd i’r rhywogaeth ar ardaloedd silffoedd a chlogwyni’r safle ynghyd â sbesimenau 10 metr o uchder o’r Sorbus rupicola. Mae’r safle hon yn safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. (SSI)

Gellir cyrraedd y coetir o’r A470, ger Cefn Coed. 

  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur
  • Gwarchodfeydd Natur

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022