Y Llwybr Celtaidd - NCN Llwybr 4

Darganfod Y Llwybr Celtaidd - NCN Llwybr 4

Rhwydwaith seiclo penodedig yw’r Llwybr Celtaidd sy’n rhychwantu dwyrain, de a gorllewin Cymru. Mae’r daith, sy’n bennaf yn ddi-draffig, yn cwmpasu rhai o olygfeydd mwyaf amrywiol y wlad o borth dwyreiniol Cymru hyd at Barc Cenedlaethol Sir Benfro a’r llwybrau seiclo gorau yn y DU.

Mae’r Llwybr Celtaidd yn ddelfrydol i bawb sy’n frwd dros seiclo a’r teithiwr ar gefn beic â’i bac ar ei gefn. The Guardian

Mae dwy daith gan y Llwybr Celtaidd – Llwybr Cenedlaethol 4 sy’n mynd ar hyd yr arfordir a Llwybr Cenedlaethol 47 sef llwybr mewndirol. Mae’n cymryd tua 30 awr i’w gwblhau felly argymhellir eich bod yn seiclo camau bach ar y tro. Gallwch weld yr adrannau di-draffig a argymhellir yma  Sustrans (Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol).

Wrth deithio o Ferthyr Tudful gallwch ddefnyddio Taith Taf (Llwybr 477) i gysylltu â Mynwent y Crynwyr a Llwybr 47 i Abertawe neu Gasnewydd.

Ewch oddi ar Lwybr 47 a 476 i fwynhau parc hyfryd ym Merthyr - Parc Taf Bargoed

   

 

Diwydiant y cymoedd, cestyll Cas-gwent a Chaerffili, neu arfordir prydferth Sir Benfro? Mae’r Llwybr Celtaidd yn cynnig hyn oll – a llawer mwy a fydd yn newydd i chi.

Mae’r llwybr yn un unigryw o amrywiol. Mae llwybrau rheilffyrdd y Cymoedd yn arwain at lonydd troellog Sir Gaerfyrddin. Ar un pen mae dinas Casnewydd, ac wrth y pen arall, ddinas fechan Tyddewi.

Links

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 

Rhwydwaith Llwybrau beicio Sustrans – Llwybr 4 – Y Llwybr Celtaidd. Cliciwch isod er mwyn cael gwybod rhagor am y rhwydweithiau seiclo trwy Gymru a’r DU.

Ramblers Cymru- Dewch i wybod rhagor am Ramblers Cymru drwy glicio ar y ddolen, isod.

 Wales Ramblers

 

Mae’r Llwybr Celtaidd yn un o gyfres o lwybrau sydd yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol ac sydd yn crisialu hanes yr ardal ac sydd y cynnig milltiroedd ar filltiroedd o harddwch naturiol. Os ydych am stopio yn un o’r atyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd ysblennydd, mae rhywbeth ym Merthyr i bawb.

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022