Lwybr Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46

Darganfod Lwybr Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46

Rhan o lwybr prydferth 92 milltir di-draffig yn bennaf o Bromsgrove i Gastell Nedd.

Mae Blaenau’r Cymoedd - NCN Llwybr 46 drwy Ferthyr Tudful yn dilyn Taith Taf dros Draphontydd Cefn Coed a Phontsarn a thrwy goetiroedd tua’r gogledd, cyn troi i’r dwyrain heibio Rheilffordd Mynydd Brycheiniog (ar y briffordd) a thua’r Pant. Yna, mae’r llwybr di-draffig yn mynd yn serth i fyny heibio’r llynnoedd ar frig Dowlais cyn parhau ar hyd ymyl y cwm cyn disgyn i geunant Clydach ac ymlaen am Lanffwyst (Y Fenni).

   Bridge at Pengarnddu    

Cwblhewch Ddarn Blaenau’r Cymoedd – Brynmawr i Gastell Nedd

Mae’r llwybr yn 25 milltir o hyd ac yn dechrau ym Mrynmawr. Mae’n cwmpasu pump o awdurdodau lleol Cymru gan gynnwys Merthyr Tudful cyn ymuno â llwybrau eraill a throelli ar hyd ffyrdd mawr a bach yn ogystal â llwybrau di-draffig. Gogoniant y llwybr sylweddol hwn yw y gall seiclwyr profiadol deithio ar ei hyd neu gall teuluoedd ddewis rhannau tawel ohono am ddiwrnod perffaith yn yr awyr agored.

Un o blith cyfres o lwybrau ledled y fwrdeistref sirol yw Llwybr Blaenau’r Cymoedd, sy’n cynnwys hanes yr ardal o fewn milltiroedd lawer o brydferthwch natur. Felly gallwch gymryd eich amser ac oedi ger un o’n hatyniadau antur anhygoel a dysgu am ein hanes neu siopa, bwyta, cysgu a threulio ennyd i fwynhau ein golygfeydd godidog. Mae’r cyfan ym Merthyr. 

Links

The Guardian – Erthygl Deithio o Abertawe i’r Fenni (Sustrans Llwybr 46).

  

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 

Rhwydwaith Llwybrau beicio Sustrans – Llwybr 46 – Heads of the Valleys. Cliciwch isod er mwyn cael gwybod rhagor am y rhwydweithiau seiclo trwy Gymru a’r DU.

 

Ramblers Cymru- Find out more about Ramblers Cymru by clicking the link below.

            Wales Ramblers

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022