Taith Trevithick - NCN RLlwybr 477

Darganfod Taith Trevithick - NCN RLlwybr 477

Llwybr Trevithick – cerddwch drwy hanes gyda phrydferthwch natur o’ch cwmpas.  

Mae Llwybr Trevithick, sy’n dechrau yng nghalon Merthyr Tudful, yn dathlu taith arloesol cyntaf ‘Oes Stêm’ ym 1804 ac mae’n parhau i gynnwys twnnel gwreiddiol Trevithick, sydd yn atyniad ynddo’i hun. Gellir dod o hyd i gelfwaith lleol ac ardaloedd o brydferthwch naturiol ar hyd y daith hanesyddol hon gyda rhai pethau anhygoel i’w darganfod o gwmpas pob cornel.

Mae’r llwybr yn dathlu’r daith gyntaf a wnaed gan locomotif stêm yn tynnu llwyth ar reiliau haearn ym 1804. Dyma ragflaenydd ‘Yr Oes Reilffordd’ a newidiodd y byd yn y 19 ganrif. Ar 21 Chwefror, 1804, tynnodd locomotif y Penydarren, a gafodd ei gynllunio a’i adeiladu gan y dyfeisiwr o Gernyw Richard Trevithick ar gyfer Samuel Homfray, meistr Gwaith Haearn Penydarren, lwyth o 10 tunnell o haearn a 70 o ddynion, naw milltir i lawr Cwm Taf – a’r cyfan yn sgil bet.  

Dechreuodd y daith hanesyddol yng Ngwaith Haearn Penydarren tua’r Navigation gan ymuno â Chamlas Morgannwg. Felly crëwyd cyswllt rhwng calon ddiwydiannol Merthyr Tudful â phorthladd Caerdydd a gweddill y byd. Ar hyd y llwybr ceir nodwyr a meini sy’n dynodi arwyddocâd hanesyddol amrywiol leoliadau wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd naw milltir y daith. Er mwyn peidio mynd am yn ôl ym Mhont-y-gwaith, gallwch ymuno â Llwybr 8 y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol a dychwelyd i Ferthyr Tudful ar hyd Taith Taf.

FFAITH: Cafodd Twnnel Trevithick ei greu ar gyfer y daith gyntaf yn y byd gan locomotif stêm. Gellir dadlau mai dyma’r twnnel locomotif hynaf yn y byd ar gyfer injan stêm ar reiliau sy’n gyrru ei hun ymlaen.

Tua 9 milltir o hyd, mae’n cymryd tua 45 munud i’w gwblhau. Dilynwch y ddolen isod i gael Map Rhwydwaith Seiclo Sustrans.

     

 

Platfform Arsylwi Llwybr Trevithick (Ynys Owen)

Gellir dod o hyd i’r platfform arsylwi hwn, y r eisteddle o garreg Pennant, y plinth o garreg a’r panel gwybodaeth, efydd ar Lwybr Trevithick yn Ynys Owen. Mae’r eisteddle’n cynnig golygfeydd panoramig o Aber-fan, y cwm is i’r gogledd a Bannau Brycheiniog.

 

Links

 

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 

Rhwydwaith Llwybrau beicio Sustrans – Llwybr 8 – Merthyr Tudful i Aberhonddu. Cliciwch isod er mwyn cael gwybod rhagor am y rhwydweithiau seiclo trwy Gymru a’r DU.

 

 

Ramblers Cymru- Find out more about Ramblers Cymru by clicking the link below.

            Wales Ramblers

 

 

Mae Llwybr Trevithick yn un o gyfres o lwybrau sydd yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol ac sydd yn crisialu hanes yr ardal ac sydd y cynnig milltiroedd ar filltiroedd o harddwch naturiol. Os ydych am stopio yn un o’r atyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd ysblennydd, mae rhywbeth ym Merthyr i bawb.

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022