Llwybr y Tri Pharc

Darganfod Llwybr y Tri Pharc

Mae rhan o’r Llwybr Celtaidd, sef ‘Llwybr y Tri Pharc’, yn cynnwys tri o barciau darluniaidd Cymru.

Gan ddechrau ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi, bydd y llwybr yn eich tywys dros ddyfrffordd restredig nodedig Hengoed â’i 16 bwa. Edrychwch allan am waith celf 8m o uchder: ‘Yr Olwyn Dramiau’ ar eich ffordd sef tirnod adnabyddus sy’n cynrychioli oes ddiwydiannol sydd wedi hen fynd.

Wrth barhau ar hyd y cwm byddwch yn pasio drwy Barc Penallta, a gerfiwyd o hen bwll glo. Mae golygfeydd ysblennydd ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili i’w gweld o Arsyllfa High Point. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych allan am Sultan, y Merlyn Pwll Glo, sef cerflun ffigurol mwyaf o bridd yn y DU.  

Yn Nhrelewis byddwch yn gadael Llwybr Cenedlaethol 47 a dilyn 476 i Barc Taf Bargoed, sef hen ardal fawr lofaol ond bellach un o lecynnau hyfryd llai adnabyddus Merthyr.  Parc Taf Bargoed. Ar un adeg roedd yr afon yn ddu, ond bellach mae’n hafan i’r trochwr a’r sigl-i-gwt ac mae glannau glas  yr afon yn gyrchfan perffaith am bicnic. Mae’r llwybr hefyd yn mynd heibio Canolfan Ddringo Trelewis, sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau o ddringo dan do i gaiacio a chyfeiriannu. Neu, dilynwch lwybr 47 i Fynwent y Crynwyr ble y byddwch yn ymuno â gwychder Taff Trail.  

  

Mae'r Llwybr tri Pharc yn 13 milltir o hyd ac yn cymryd tua awr i gwblhau beicio.

Y Llwybr Celtaidd

Llwybr unigryw o amrywiol. Mae llwybrau rheilffordd y Cymoedd yn arwain at lonydd troellog Sir Gaerfyrddin. Ar un pen mae dinas Casnewydd, ac ar y pen arall ddinas fechan Tyddewi.

Diwydiant y cymoedd, cestyll Cas-gwent a Chaerffili, neu arfordir prydferth Sir Benfro? Mae’r Llwybr Celtaidd yn cynnig y rhain i gyd – a llawer mwy a fydd yn newydd i chi.

Brochures

Os ydych yn teithio trwy Ferthyr Tudful ar hyd Taith Taf (o’r de i’r gogledd,) lawr-lwythwch ein map diweddaraf er mwyn eich cynorthwyo

Taith Taff  Directions Map

Links

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 Natural Resources Wales Countryside Code

Rhwydwaith Llwybrau beicio Sustrans – Llwybr 47 & 476 –Llwybr y Tri Pharc. Cliciwch isod er mwyn cael gwybod rhagor am y rhwydweithiau seiclo trwy Gymru a’r DU.

  

Ramblers Cymru- Find out more about Ramblers Cymru by clicking the link below.

            Wales Ramblers

Mae Llwybr y Tri Pharc yn un o gyfres o lwybrau sydd yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol ac sydd yn crisialu hanes yr ardal ac sydd y cynnig milltiroedd ar filltiroedd o harddwch naturiol. Os ydych am stopio yn un o’r atyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd ysblennydd, mae rhywbeth ym Merthyr i bawb.

 

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022