Teithio Grŵp

Mae Merthyr Tudful yn ddewis ffantastig ar gyfer gwyliau teithio mewn grŵp. Mae’n adnabyddus am olygfeydd godidog y mynyddoedd, celf a diwylliant, mythau a chwedlau, cân Myfanwy gan Joseph Parry sy’n parhau’n ffefryn gan gorau Cymru hyd heddiw ac wrth gwrs y Chwyldro Diwydiannol.


Mae gan Ferthyr rywbeth i fodloni pob dyhead unigol. Boed eich gwyliau am ddiwrnod neu dros benwythnos hir, mae gan Ferthyr ddigon i’w gynnig, o fwytai ardderchog, amrywiaeth o fathau o lety, cyfleusterau siopa rhagorol ac atyniadau i fodloni pawb.

Rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o wasanaethau rhagorol i sicrhau fod eich gwyliau bws i Ferthyr Tudful yn rhedeg yn esmwyth.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma i lawrlwytho copi o’n canllaw teithio grŵp.

Last Updated - Gwe - 17 / Ion / 20