Baneri Hysbysebu Canol Tref

Ym Merthyr Tudful rydym yn frwd dros ein busnesau a'n digwyddiadau lleol. Os ydych chi'n fusnes neu'n cynnal digwyddiad yr ydych eisiau hysbysebu ym Merthyr Tudful, mae gennym 41 baner postyn lamp sydd ar gael yng nghanol y Dref y gellir eu gosod yn:

  • Reit ar hyd Avenue De Clichy (mae hyn yn parhau hyd at Goleg Merthyr Tudful)
  • Y brif fynedfa o'r A470 o Rydycar sy'n cysylltu â'r ffordd gyswllt (allanfa’r bont ffrâm 'A' lawr i EE ac Aldi)
  • Y brif borth o'r A470 o Barc Manwerthu Cyfarthfa i lawr i safle Gwaith Haearn Cyfarthfa
  • Parc Cyfarthfa

Gall y pris, a fydd yn cynnwys newidiadau dylunio, argraffu a gosodiadau amrywio drwy gyfnodau gwahanol o’r flwyddyn. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes gennych ddiddordeb mewn hysbysebu yng nghanol y dref, cysylltwch â'n staff yn visit@merthyr.gov.uk neu at 01685 725000 a fydd yn hapus i helpu.

Last Updated - Iau - 01 / Hyd / 20