Annie Cwrt Mawr - Mewn Cymeriad

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB, 7.30pm

Annie Cwrt Mawr - Mewn Cymeriad

  Thu 16/Nov/2023

Prices From

Oedolion/Adults: £12.00 + £1.01 booking fee. Dan 16/Under 16: £8.00 + £0.67 booking fee

Thu 16/Nov/2023 7.30pm

About Annie Cwrt Mawr - Mewn Cymeriad

Drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes Griffiths . Ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol. Yn 1924 , arweiniodd ddirprwyaeth o Gymru i gyflwyno’r Ddeiseb Heddwch am ‘Fyd Di-ryfel’ i fenywod yr Unol Daleithiau. Drama am ddelfrydiaeth, angerdd a gobaith.

‘ANNIE CWRT MAWR’ is a one woman play based on the life of Annie Jane Hughes Griffiths. An inspiring Peace builder who championed the voice of Welsh Women on equality and international affairs. In 1924 , she led a delegation from Wales to America with a highly ambitious idea of a ‘Warless World’. It’s a play about idealism, passion and hope.

Last Updated - Thu - 02 / Nov / 23

© Merthyr Tydfil County Borough Council 2023